RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.

Skargi i wnioski

TRYB PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, jest Prezes Sądu.
2. Skargę/wniosek można złożyć:

 • na piśmie za pośrednictwem poczty na adres:
              Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie
              ul. Terespolska 15 a
              03 - 813 Warszawa
 • na piśmie w Biurze Podawczym Sądu;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.prezesa@srpragapolnoc.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
 • ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta).

3. Skarga/wniosek powinny zawierać: datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi/wniosku i w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga/wniosek. Formularz skargi/wniosku można pobrać ze strony internetowej Sądu lub z Biura Obsługi Interesanta.
4. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli. Pozostawia się bez rozpatrzenia skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Szczegółowe informacje związane z obowiązywaniem tych przepisów dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w zakładce Skargi i wnioski”.

• tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 roku
• wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Podstawa Prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01 .98.1070) - Rozdział 5a (art. 41a - 41c). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszla w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących dzialalności sądów powszechnych (Dz. U. z i6 maja 2012 r. poz. 524)- weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. Sporządzono: 04.06.2012 r.


wstecz     na górę

Opublikował: Joanna Kordys
Publikacja dnia: 09.12.2014
Utworzył: Cezary Kaczorek
Dokument z dnia: 09.01.2013
Dokument oglądany razy: 19 051